top of page

Palvelut

Aurinkovoimalat

Aurinkovoimalat

Aurinkosähkön hankinta on viime vuosina tullut yhä houkuttavammaksi ja ajankohtaisemmaksi eri alojen yrityksille. Syynä tähän on ennen kaikkea teknologian hintojen lasku ja toisaalta ostosähkön hintojen nousu. Myös ympäristö- ja vastuullisuusvaatimukset ovat tulleet aikaisempaa merkittävimmiksi. Aurinkosähkö on helppo ratkaisu tuottaa sähköenergiaa paikallisesti ja taloudellisesti.

 

Aurinkovoiman taloudellisuus perustuu siihen, että se säästää sekä energia- että siirtomaksuissa. Erityinen merkitys on myös sillä, että päiväsähkön hinta on selvästi korkeampi kuin vuorokauden keskihinta. Myös siirtohinnat vaihtelevat samassa suhteessa.

Aurinkosähkön tuotanto on paikallista tuotantoa, joka on toteutettavissa käyttöpaikalla. Se vähentää riippuvuutta ulkopuolisesta sähköntuottajasta. 

Aurinkovoimala antaa sähköä päiväsaikaan, jolloin ostosähkö on kalleimmillaan. Se tasaa tehohuippuja hintapiikkien aikana.  Oma tuotanto on taloudellisesti edullista. Tämä johtuu teknologian hintatason alenemisesta ja toisaalta sähkön markkinahintojen ja siirtohintojen noususta.

Sijoitus aurinkosähköön antaa hyötyä pitkällä tähtäyksellä. Laitoksen käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Se on varma sijoitus, takuuajat ovat pitkiä ja teknologia on hyvin varmatoimista.

 

Aurinkovoimalat ovat yleisesti myös rahoittajien hyväksymiä. Lähes kaikkiin tapauksiin on löydettävissä edulliset rahoitusratkaisut, joilla loppukäyttäjän oma investointipanos voidaan.

Valaistusratkaisut

Valaistusratkaisut

Nykyaikaiset LED-valaistusjärjestelmät parantavat työpaikan energiatehokkuutta sekä lisäävät työympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

 

Takaisinmaksuaika on usein puolesta vuodesta kahteen vuotta.

Palveluumme kuuluu valaistussuunnitelman tarkistaminen vastaamaan työympäristön tarpeita, käytettävien ratkaisujen valinta yhdessä asiakkaan kanssa, asennus avaimet käteen ja tarpeen mukainen rahoitus. Tarvittaessa teemme myös kohteeseen soveltuvan valaistussuunnitelman tietokonelaskelman perusteella.

 

LED-valaisimen taloudellisuus perustuu myös siihen, että käyttöikä on usein moninkertainen verrattuna vanhoihin ratkaisuihin. Lisäksi huollon tarve vähenee.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuus

Haluamme tehdä energiatehokkuuden parantamisen mahdollisimman helpoksi. Parhaat tulokset energiatehokkuudesta saadaan usein säästöjen kautta. Se ei välttämättä edellytä laajoja selvityksiä, vaan huomion kohdistamista oikeisiin kohteisiin ja tekemällä asiat tärkeysjärjestykseen. 

 

Teollisuudessa ja kiinteistöissä on valaistuksen osuus sähkön kulutuksesta usein 40%:n luokkaa. Vaihtamalla uusiin LED-valaisimiin saadaan valaistuksen kuluttama energia jopa alle puoleen entisestä. 

 

Vaikka lämmönkäytön tehostamisessa on jo tehty merkittäviä parannuksia, voidaan tehokkailla teknologioilla saavuttaa huomattavia säästöjä kustannuksissa ja samalla vähentää hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi hyvin suunnitellulla lämpöpumppuratkaisulla lämmön tuotannon vuosikustannuksista voidaan vähentää jopa 80%.

OTA YHTEYTTÄ

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä!

Kiitos viestistä!

Lasse_8.jpg

Puhelin: +358 505750450

Email: Lasse.Koskelainen@virigen.fi

Osoite: Laserkatu 6, 53580 Lappeenranta

Yhteystiedot
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page